OPTIPACK 40

Packmaskinen OPTIPACK 40 packar ägg i  30-brickor. 

Kapcitet 14 400 ägg/timme  

Tillbehör: Stämpel, skrivare, staplare mm

OPTIPACK 40

OPTIPACK 70

Packmaskinen OPTIPACK 40 packar ägg i  30-brickor. 

Kapcitet 25 000ägg/timme  

Tillbehör: Stämpel, skrivare, staplare mm

OPTIPACK 70

FILM OPTIPACK 70

DAMTECH 100 

Packmaskinen OPTIPACK 40 packar ägg i  30-brickor. 

Kapcitet 36 000ägg/timme  

Tillbehör: Stämpel, skrivare, staplare mm

OPTIPACK 140

Packmaskinen OPTIPACK 140 packar ägg i  30-brickor. 

Kapcitet 50 000ägg/timme  

Tillbehör: Stämpel, skrivare, staplare mm

OPTIPACK 140

FIM OPTIPACK 140