OPTILIFT

Ergonomisk manuellt styrd pallstaplare för 4 staplar åt gången. 

OPTILIFT

FILM OPTILIFT