MS MegaDes Para, 10 kg
search
 • MS MegaDes Para, 10 kg
 • MS MegaDes Para, 10 kg

MS MegaDes Para, 10 kg

2 992,29 kr

MS MegaDes Para är ett specialdesinfektionsmedel för bekämpning av bakterier (exklusive mykobakterier och bakteriesporer), jästsvampar och svampar på ytor, material och verktyg i djurutrymmen och tillhörande utrymmen samt ägg från spolmask Ascaris suum på ytor i tomma grisstallar och tillhörande utrymmen.

Begränsad uteslutande till användning som ett medel för att bekämpa:

 • Bakterier (exkl. mykobakterier och bakteriesporer), jästsvampar och mögel på ytor, utrustning och verktyg i djurstallar och tillhörande utrymmen.
 • Ägg av Ascaris suum-spolmaskar på ytor i tomma djurstallar och tillhörande utrymmen hos svin.
Kvantitet
Finns i Lager

Dosering:

 • För att bekämpa bakterier, jäst och svamp:
 • 2,0% (tillsätt vatten till 20 ml av produkten tills du når 1 liter). Minsta åtgärdstid: 30 minuter.
 • För bekämpning av rundmask Ascaris suum:
 • 4,0% (tillsätt vatten till 40 ml av produkten tills du når 1 liter) under en minsta verkningstid på 180 minuter vid en temperatur på 10°C.
 • 6,0% (tillsätt vatten till 60 ml av produkten tills det blir 1 liter) under en minsta verkningstid på 120 minuter vid en temperatur på 10°C.
 • 4,0% (tillsätt vatten till 40 ml av produkten för att uppnå 1 liter) under en minsta verkningstid på 120 minuter vid en temperatur på 20°C.
 • För att förhindra överdriven skumning ska MS MegaDes Para tillsättas långsamt till vattnet i den föreskrivna dosen under omrörning.

Administrering:

Greenline

Skumpistol

Skumlans

Applicering:

Desinfektion av ytor, utrustning och verktyg i djurstallar. De ytor och den utrustning som ska desinficeras måste först rengöras noggrant. Använd ett rengöringsmedel för detta och skölj väl med rent vatten. Vid desinficering ska så mycket vätska som behövs användas för att hålla ytorna våta medan medlet får verka. Bakterier, jästsvampar och mögel: Applicera medlet genom att spraya det med lågt tryck. Se till att ytorna förblir fuktiga under hela inverkningstiden. Skölj noggrant efter avslutad behandling.

Effektivt mot:

 • Bakterier (exkl. mykobakterier och bakteriesporer), jästsvampar och mögel på ytor, utrustning och verktyg i djurstallar och därtill hörande utrymmen.
 • Ägg av ringmask Ascaris suum på ytor i tomma djurstallar och tillhörande utrymmen hos grisar.

Sammansättning:

P-chloor-m-kresol: 24%.

Medlet är uteslutande avsett för yrkesmässig användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

MS Schippers
MS2505200
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.