Interkokask,10 kg
search
  • Interkokask,10 kg

Interkokask,10 kg

1 634,27 kr

Desinfektionsmedlet med det breda spektrumet för djurstallar mot coccidiala ocyster, mask ägg, bakterier inkl TbB, svampar, virus kvalster och kvalsterägg.

Kvantitet
Sista produkten i lager

- Effektivitet bekräftad av DVG (tyska veterinärmedicinska föreningen) mot coccidiala oocyster och mask ägg (13: e listan, daterad 21.08.2017)

 -Effektivitet mot virus, bakterier, mycobakterier (TbB), svampar och sporer som bekräftats av oberoende experter enligt den europeiska normen inom veterinärområdet.

Användning:

Vanliga desinfektionsmedel dödar inte livsformer från endoparasiter. Därför används INTERKOKASK i alla fall där det är särskilt viktigt att bekämpa coccidala occyster, mask ägg och mask larver: t ex i höns- och kalkonstallar, svin-, nöt- , och kaninstallar såväl duvslag.

 Verksamhetsområde:

INTERKOKASK förstör i synnerhet livsformer av coccidial occyster, t ex Eimeria arter hos fjäderfä. Isospora arter såväl lungmask (Dictyocaulus arter), mag/tarm maskar (Trichostrongylus arter, Nematodirus arter, Haemonchus arter) och bandmask( Cestodes), Giardia såväl Crypyosporidia. INTERKOKAS är också verksamt mot bakterier (inkl salmonella, klamydia), mycobakterier, svamp, virus och sporer.

Användning och dosering:

Verkningsområde

Test metod

Brukslösning

Verkningstid

Rundmaskägg

DVG

2%

2 tim

Coccidiala occyster

DVG

4%

2 tim

Bakterier

EN1656 

1%

30 min

Bakterier

EN14349

1%

30 min

Svamp (jäst)

EN1657

2%

30 min

Svamp

EN1657

3%

30 min

Mykobakterier

EN14204

1%

60 min

Clostridiumsporer

EN13704

4%

60 min

Virus

EN14675

4%

30 min

2%=200ml  till 10 lit vatten. Med 2%ig brukslösning räcker en 10 kg förpackning till ca 1250m2.

Rengör stallet noggrant. Spruta brukslösningen på de torra ytorna i det tomma stallet med lämplig sprayutrustning. Behandla speciellt golv, men också väggar, tak, inredning och redskap. Spraya grundligt; om mögligt 400ml brukslösning per m2. Invänta verkningstiden, låt ytorna torka och ventilera stallet.

Rengör spruta och slangar före användning med vatten och efter användning med vatten och ett alkaliskt rengöringsmedel.

IH15010
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.